Adatvédelem és Szabályzat

Adatvédelem és Szabályzat

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Az AXEL Professional Softwares Kft. (a továbbiakban Cégünk) mindent megtesz az Ön személyes adatainak védelméért. Kiemelt figyelmet fordítunk a személyes adatok védelmére és a hatályos adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek betartására, hogy felhasználóink és ügyfeleink érdekei ne sérülhessenek. Cégünk tiszteletben tartja és védi mindazok magántermészetű adatait, akik az interneten keresztül kapcsolatba kerülnek velünk.

Honlapunk használatával Ön elfogadja a jelen Adatvédelmi Irányelveket, így hozzájárul ahhoz, hogy az Ön személyes adatait a jelen Adatvédelmi Irányelvekkel összhangban kezeljük. Legtöbb weboldalunkat úgy is meglátogathatja, hogy előtte személyes információkat kellene megadnia, megismerkedhet termékeinkkel, szolgáltatásainkkal. Azonban bizonyos szolgáltatásokhoz információra van szükségünk a felhasználóról, például a nevére vagy e-mail címére, de ezeket az adatokat kizárólag az előre meghatározott célokra, illetve belső statisztikai célokra használjuk.

Amennyiben weboldalainkon keresztül, vagy az azon feltüntetett email címet használva Ön személyes adatokat (pl. név, cím, email cím, telefonszám, faxszám) ad meg, ezzel hozzájárulását adja, hogy megadott adatait Cégünk nyilvántartásba vegye, kezelje, feldolgozza. Az adatszolgáltatás önkéntes.

Az Ön adatainak kezelője az AXEL Professional Softwares Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6000 Kecskemét, Dobó I. krt. 13. III/11.). A Magyarország területén folytatott adatkezelések és adatfeldolgozások tekintetében minden esetben a hatályos magyar jogszabályok, így különösen az 2011. évi CXII. törvény, valamint a 2001. évi CVIII. törvények rendelkezései szerint jár el. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy módosítsuk jelen felhasználási feltételeket, melyről Ön folyamatosan tájékozódhat ezen a weboldalon. Érdemes rendszeres időközönként újra elolvasni ezen dokumentumot és feleleveníteni Cégünk által gyűjtött személyi adatok védelméről szóló tudnivalókat, hiszen a szolgáltatás folyamatos használatával Ön elfogadja a jelen adatvédelmi nyilatkozatot és annak frissítéseit is.

 

ADATOK GYŰJTÉSE

 Személyes adatainak felhasználása az Ön és Cégünk közötti együttműködés hatékonyabbá tételét szolgálja. Cégünk weboldala csak azokat a személyi adatokat gyűjti össze, amelyeket Ön kifejezetten és önként bocsát rendelkezésünkre. Ezeken kívül a szokásos technikai adatok gyűjtése is történik egy látogatás alkalmával, úgy mint például az IP cím.
Az adatokat az alábbi célokra használjuk fel:
– statisztikák és kimutatások készítése
– kapcsolattartás és tájékoztatás
– egyedi tartalmak megjelenítése
– adminisztratív célok
– weboldalaink felhasználók igényeire szabása
– látogatottság elemzés
– rendszerünk védelmének biztosítása
– rosszindulatú informatikai műveletek beazonosítása
– jogosulatlan használat felderítése
– a működési hibák hatékony elhárítása
– Cégünk jogos érdekeinek képviselete
– a weboldal használatával kapcsolatos (jogi) viták rendezése
Az adatokat öt évig őrizzük meg, amennyiben más jogszabály eltérően nem rendelkezik. Cégünk a rendelkezésre bocsátott személyi adatokat a fent felsorolt esetektől eltekintve az Ön engedélye nélkül nem adja át másoknak, és csakis a fent ismertetett célokra használja fel.

 

ADATKIADÁS

Cégünk csak ezen dokumentumban, valamint a törvényben előírt esetekben adhatja ki harmadik félnek az Ön személyes adatait, illetve akkor, ha:
– a megfelelő jogszabály rendelkezései így kívánják
– hatóság erre szólítja fel Cégünket
– Ön előzetesen ezt kérte
– Cégünkkel, illetve weboldalunkkal kapcsolatos jogi eljáráshoz szükségeltetik
– Cégünkhöz és weboldalainkhoz fűződő jogok vagy tulajdon megvédése érdekében szükséges
Cégünk személyes adatokat nem ad el és nem ad bérbe másoknak. Amennyiben a jelen dokumentum másként nem rendelkezik, Cégünk az Ön által ezen a weboldalon megadott személyi adatait az Ön engedélye nélkül nem bocsátja Cégünk, illetve társult vállalatainkon kívüli felek rendelkezésére.
Cégünk által őrzött személyes adatokat minden elvárható módszerrel védjük attól, hogy azok részben vagy egészben illetéktelen kezekbe kerüljenek. A felhasználó kérheti személyes adatai törlését (kivéve ha az adatok megőrzését külön jogszabály előírja, vagy az adatok törlése Cégünk jogos érdekeit sértené), vállalva azon következményeket, hogy a szolgáltatásokat részben vagy egészben a továbbiakban nem tudja igénybe venni.

 

A SZEMÉLYI ADATOK VÉDELME

Cégünk célja, hogy a felhasználók megbízzanak ezen webhely adatvédelmi rendszerében. Szigorú elvek szerint védjük a felhasználók személyes adatait és mindent megteszünk az adatvesztés, a nem rendeltetésszerű használat, az engedély nélküli hozzáférés vagy kiadás, a módosítás vagy rongálás ellen. Számos különféle biztonsági technológiát és eljárást alkalmazunk a személyes adatok illetéktelen hozzáférésének, felhasználásának vagy közzétételének megakadályozására. Az Ön által megadott személyes adatokat például ellenőrzött létesítményekben elhelyezett, korlátozott hozzáférésű kiszolgálókon tárolja.

 

EMAILEK

Cégünk elektronikus vagy postai formában küldhet rendszeresen reklámanyagot, amennyiben elérhetőségét számunkra elérhetővé tette. Ez a felhatalmazás bármikor visszavonható.

Cégünk bizonyos időközönként olyan emaileket is küldhet Önnek, amelyekben a kért termékhez vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó technikai jellegű kérdésekről tájékoztatja,vagy aktuális ajánlatokról szól, de kérés alapján bármikor töröljük levelezési listánkból.

Ha az ügyfél – akár saját maga, akár képviselője útján – az Cégünk részére elektronikus levelező rendszeren üzenetet (email) továbbít, vagy az elektronikus levélcímet Cégünkkel közli, akkor ez – külön nyilatkozat nélkül is – tartalmi, alaki-formai, mennyiségi korlátozás nélküli felhatalmazást jelent Cégünk számára arra, hogy az üzleti kapcsolat létesítéséhez vagy fenntartásához, illetve szerződés létrehozásához vagy teljesítéséhez szükséges adatokat és információkat, beleértve üzleti titoknak, továbbá személyes adatnak minősülő adatot, információt is, az ügyfél vagy képviselője, közvetítője részére a megadott elektronikus levélcímre küldjön.

Cégünk az elektronikus kommunikációt megszünteti, ha az ellen az ügyfél tiltakozik vagy azt bármilyen módon kifogásolja Cégünknél.

Cégünk email címére küldött levelében megadott személyes adatokat, üzleti és egyéb titkokat bizalmasan kezeljük.

 

COOKIE-K (SÜTIK) HASZNÁLATA

 Tájékoztatjuk látogatóinkat, hogy az AXEL Professional Softwares Kft. weboldalán tett látogatásaik során az IT rendszerünk úgynevezett cookie-kat (“sütiket”) helyez el az Ön számítógépének böngészőjében.

 

MIK AZOK A COOKIE-K?

A sütik apró file-ok, amelyek információt tárolnak a felhasználóról, valamint a felhasználó és a látogatott oldal kapcsolatáról. Ezek a file-ok lehetővé teszik, hogy az egyes felhasználók megkülönböztetését, de nem alkalmasak a felhasználók azonosítására. A sütik segítségével javítani tudjuk szolgáltatásainkat és a vásárlási élményt, valamint segítenek a felhasználóinknak is, hogy még kényelmesebben használhassák weboldalunkat:
– Visszajelzést adnak az oldalunk használatáról, hogy ezáltal tökéletesíthessük a vásárlási folyamatot
– Lehetővé teszi a jelszavak megjegyzését, hogy azt személyes eszközökről ne kelljen minden esetben megadni
– Figyelemmel kíséri a leglátogatottabb tartalmakat, funkciókat és oldalakat, hogy ezáltal még relevánsabb ajánlatokkal szolgálhassunk felhasználóink részére
– Segít meghatározni, mely reklámok hasznosak felhasználónk számára és melyek zavaróak vagy érdektelenek.

 

IP CÍMEK

Az Internet protokol (IP) cím olyan szám, amelyet az Ön Internet-hozzáférés szolgáltatója (internet service provider, ISP) automatikusan hozzárendel az Ön számítógépéhez, ahányszor csak csatlakozik az Internethez. Mint egyéb honlapok, az AXEL Professional Softwares Kft. honlapja is gyűjthet IP címeket, hogy elemezze az így összegyűlő információt a látogatók számáról és a honlap használatáról. Az AXEL Professional Softwares Kft. a jogszabályi rendelkezésekkel összhangban fenntartja a jogot arra, hogy az IP címeket felhasználja az olyan személyek azonosítására, akik fenyegetik honlapunkat, szolgáltatásainkat vagy ügyfeleinket.

 

STATISZTIKÁK

Weboldalaink böngészése közbeni felhasználói viselkedés elemzése céljából (kizárólag összesített, nem személyre szabott statisztikák) a Google Analytics-ből származó mérőkódokat használunk. Az ezen és egyéb website-okról gyűjtött anonim információkat bizonyos esetekben a Google is felhasználhatja termékei, szolgáltatásai fejlesztése érdekében, valamint arra, hogy az Ön számára releváns hirdetéseket közvetítsen.

 

FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

Weboldalainkon közzétett információk és adatok tájékoztató jellegűek, Cégünk nem vállal felelősséget azok pontosságáért, valódiságáért, teljeskörűségéért, illetve esetleges módosulásáért. Az adatok és információk felhasználása a felhasználó felelősségére történik. Cégünk nem vállal felelősségét azokért az anyagi és nem anyagi károkért, amelyek weboldalainkkal kapcsolatban, azok használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, hiányosságából, meghibásodásából, vonal- vagy rendszerhibából, általa hordozott vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében, vagy más hasonló ok folytán keletkeztek.

Fontos tudni, hogy technikai okokból az Interneten továbbított elektronikus üzenetek tartalmához illetéktelen személyek potenciálisan hozzáférhetnek, annak tartalma módosulhat, illetve az üzenet elveszhet.

Cégünk weboldalairól elérhető más cég weboldalaira nem vonatkoznak Cégünk adatvédelmi előírásai. Javasoljuk, hogy tanulmányozza az ily módon elért egyéb webhelyek adatvédelmi nyilatkozatait is, így tudomást szerezhet az ott alkalmazott adatgyűjtési, adatfelhasználási és adatkiadási gyakorlatról.

 

SZERZŐI JOGOK

Cégünk weboldalainak tartalma és struktúrája védjegyoltalom, illetve szerzői jogvédelem alatt áll. Az információk és adatok (különös tekintettel az alábbiakra, de nem kizárva más lehetőséget sem: szövegek, nevek, kifejezések, szövegrészletek, képek és grafikák, elgondolások, letölthető fájlok, programok) bármilyen módon történő felhasználásához, tárolásához, terjesztéséhez, másolásához Cégünk előzetes írásos hozzájárulása szükséges, jogosulatlan felhasználásuk jogszabályba ütközik.

Weboldalainkon keresztül, vagy az azon feltüntetett e-mail címet használva a Cégünk részére jutatott bármely információ, ötlet vagy koncepció Cégünk tulajdonába megy át, azt Cégünk szabadon felhasználhatja.

 

EGYÉB KIKÖTÉSEK

Weboldalainkat tilos jogszabályba ütköző módon látogatni és felhasználni. Szigorúan tiltott továbbá weboldalaink elemzése, feltörése, nem rendeltetésszerű használata, módosítása, nem publikus információk megszerzése, illetve ezekre történő kísérlet is.

 

AZ ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK VÁLTOZÁSAI

 A honlap használatával Ön tudomásul veszi, hogy az AXEL Professional Softwares Kft. akár előzetes értesítés nélkül is jogosult megváltoztatni a jelen irányelveket. Tudomásul veszi egyúttal, hogy kötelezettséget vállaltunk arra, hogy a változásokat megjelenítsük ezen oldalon. Így Ön tájékoztatást kaphat az általunk gyűjtött információk típusairól, arról, hogy ezeket hogyan használjuk és milyen körülmények között tesszük közzé, ha erre sor kerül. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 68. § (6) bekezdése alapján az AXEL Professional Softwares Kft.-t NAIH-86572/2015., NAIH-86851/2015., NAIH-86852/2015. számokon nyilvántartásba vette.

 

KAPCSOLATFELVÉTEL

Önnek joga van, hogy hozzáférjen a személyes adataihoz, hogy abban bármilyen változtatást végrehajtson. Az adatok védelme érdekében ez esetben személyazonosságát igazolnia kell. Amennyiben kérdése van, vagy változtatást szeretne végrehajtani személyes adataiban, kérjük, küldjön e-mailt a lent megjelölt e-mail címre vagy vegye fel a kapcsolatot cégünkkel az alábbi postacímen keresztül:
AXEL Professional Softwares Kft.
6000 Kecskemét, Hungary
Dobó I. krt. 13. III./11.
Tel.: +36 1 510 0750
E-mail: info@axel-professional.hu

Write a Reply or Comment